Medlem uten arbeid gjelder for deg som er under 18 år, student eller ikke i arbeid
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.